top of page

עתידות מרחוק

Гадание Одесса
Гадание Кривой Рог
Гадание Черкассы

אני וישנבסקיה אנג'ליקה, צאצא לסוג החזק ביותר של קוסמים, המועברים מבוגרת לצעירה. עוזר לאנשים, אני משכלל את הכישורים שלי. אני מבצע את הטקסים שלי במקומות עתיקים של כוח. 
אני עובד גם באופן אישי וגם מרחוק ברחבי העולם 

אני וישנבסקיה אנג'ליקה, צאצא לסוג החזק ביותר של קוסמים, המועברים מבוגרת לצעירה. עוזר לאנשים, אני משכלל את הכישורים שלי. אני מבצע את הטקסים שלי במקומות עתיקים של כוח. 
אני עובד גם באופן אישי וגם מרחוק ברחבי העולם 

אני וישנבסקיה אנג'ליקה, צאצא לסוג החזק ביותר של קוסמים, המועברים מבוגרת לצעירה. עוזר לאנשים, אני משכלל את הכישורים שלי. אני מבצע את הטקסים שלי במקומות עתיקים של כוח. 
אני עובד גם באופן אישי וגם מרחוק ברחבי העולם 

bottom of page