top of page

Wróżenie za pomocą linii i kart

Wróżka Angelica używa najstarszych metod wróżenia przekazanych jej przez matkę, takich jak wróżenie z kart i rąk. „Nasza przyszłość jest w naszych rękach” – często mówi Angelica, wpatrując się uważnie w nasze dłonie i wcale nie jest to zaskakujące, ponieważ to stwierdzenie najpełniej i optymalnie opisuje pojęcie wróżenia. 

Предсказание, гадание по линиям рук, хиромантия, гадание на картах, карты таро
Снятие порчи,сглаза, приворота, родового проклятия
bottom of page